من آن را روی عكس كير وكوس مبل گذاشتم و آن را داخل دیک خود قرار دادم

Views: 211
بلوند آرزوی محبت و لذت دارد و رابطه جنسی خشن می خواهد. امروز Bitch یک شریک مناسب پیدا کرد. غرفه به خواسته های بلوند اهمیتی نمی دهد و هر کاری را که می خواهد با او انجام دهد. نر آنقدر هیجان زده است که تقریباً تقریباً بلوند را به دست گرفت و او را روی مبل انداخت ، جایی که پستی را با سرطان قرار داد و او عكس كير وكوس را به سختی در دهانه مرطوب واژن گرم لعنتی. بلوند با لذت ناله می کرد و فریاد می زد.